သတင်းများ

Visitors to OMI (Tea Land Political Science School)

Visitors to OMI (Tea Land Political Science School)

Tea Land Political Science School ("လက်ဖက်မြေ" နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း) မှ ကျောင်းသူ/သားများ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ရုံးသို့ လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြ

အသေးစိတ်လေ့လာရန်ဒေသန္တရ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အသိပညာပေးသင်တန်း (မန္တလေးတိုင်း၊ မန္တလေးမြို့)

ဒေသန္တရ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အသိပညာပေးသင်တန်း (မန္တလေးတိုင်း၊ မန္တလေးမြို့)

​ဒေသန္တရ စီမံအုပ်​ချုပ်​မှု အသိပညာ​ပေးသင်​တန်​းကို မန္တ​လေးတိုင်​း​ဒေသကြီး မဟာ​အောင်​​မြေမြို့နယ်တွင်​ ကျင်​းပခဲ့

အသေးစိတ်လေ့လာရန်

ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကို ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။

အသေးစိတ်လေ့လာရန်