သတင်းများ





ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် သင်တန်းရေးရာဌာနက ဦးဆောင်၍ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့အထိ (၁၅) ရက်ကြာ စီစဉ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အသေးစိတ်လေ့လာရန်