သတင်းများ


ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ရေးသားထုတ်ဝေသော ပြည်နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၏ ဘတ်ဂျက်အနှစ်ချုပ် စာစောင်များ

အသေးစိတ်လေ့လာရန်အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခန်းကဏ္ဍ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ

အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခန်းကဏ္ဍ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် (OMI) မှ "အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ အခန်းကဏ္ဍ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ၂၄-၃-၂၀၁၈၊ Orchid Hotel တွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့

အသေးစိတ်လေ့လာရန်