သတင်းများ

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ရေးသားထုတ်ဝေသော ပြည်နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၏ ဘတ်ဂျက်အနှစ်ချုပ် စာစောင်များ

အသေးစိတ်လေ့လာရန်အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခန်းကဏ္ဍ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ

အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခန်းကဏ္ဍ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် (OMI) မှ "အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ အခန်းကဏ္ဍ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ၂၄-၃-၂၀၁၈၊ Orchid Hotel တွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့

အသေးစိတ်လေ့လာရန်

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့)

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့)

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေး သင်တန်းကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့၊ မန်းသီတာ ဟိုတယ်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့ အထိ (၃) ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့

အသေးစိတ်လေ့လာရန်