ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာများမှ အကြံပြုချက်များ

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာများမှ အကြံပြုချက်များ

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်များ၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို အခြေခံကိုးကား၍ လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာများကို ရေးသားပြုစု ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ

  • ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၁) ကိုလည်းကောင်း
  • ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၂) ကို လည်းကောင်း
  • ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၃) ကို လည်းကောင်း
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၄) ကို လည်းကောင်း
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၅) ကို လည်းကောင်း
  • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၆) ကို လည်းကောင်း
  • ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၇) ကို လည်းကောင်း

အသီးသီး ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ အသီးသီး၌ လေ့လာတွေ့ရှိရသော အချက်အလက်များပေါ် အခြေခံ၍ ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ အကြံပြုချက်များကို အခန်း (၁) ခန်း အဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့ ရှိပါသည်။ အကြံပြုချက်များကို ရေးသားပြုစုရာ၌ လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူများသို့ ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများသို့ ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း ပိုင်းခြားအကြံပြုလေ့ ရှိပါသည်။

ယခုအခါ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ အသီးသီး၌ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော အကြံပြုချက်များကို ဤနေရာတွင် စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ (၁) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ
အစီရင်ခံစာ (၂) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ
အစီရင်ခံစာ (၃) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ
အစီရင်ခံစာ (၄) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ
အစီရင်ခံစာ (၅) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ
အစီရင်ခံစာ (၆) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ
အစီရင်ခံစာ (၇) မှ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ