လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ (၅) မှ သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ

လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ (၅) မှ သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ

လွှတ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍

လွှတ်တော်၏ ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌများနှင့် နာယကတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ကြီးမားစွာ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကသည် အစိုးရအဖွဲ့အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများတင်သွင်းသော ဥပဒေကြမ်းများကို မည်သည့်လွှတ်တော်တွင် စတင်ဆွေးနွေးရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်။ ဥပဒေကြမ်းများကို မူလစတင် တင်သွင်းသည့်လွှတ်တော်သည် ဥပဒေကြမ်းကို နှစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးရပြီး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းပြုမပြု အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အနေအထားတွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌသည် ဥပဒေကြမ်း၏ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ဆိုင်းငံ့ရန်အဆိုကို တင်သွင်းစေနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် နည်းဥပဒေများ၏ တိကျမှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အချို့အပိုင်းများမှာ တိကျမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရသည့်ပြင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌများ၏ အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မူတည်ကာ ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း တွေ့ရသည်။ လွှတ်တော်များသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ရေရှည်အတွက် အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးအဆောက်အဦးများ ဖြစ်သောကြောင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် တည်မှီနေခြင်းကို အနည်းဆုံး လျှော့ချနိုင်မည့် ခိုင်မာသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဥပဒေကြမ်းများကို ဆောင်ရွက်မှုအား လေ့လာကြည့်ရာတွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖြစ်သော အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အကြားတွင် ဥက္ကဌများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မူတည်၍ ခြားနားချက်များ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လွှတ်တော်နည်းဥပဒေများတွင် ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးရာ၌ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုများ တင်သွင်းနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း မဖြစ်မနေ တင်သွင်းရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမရှိပေ။ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပြင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းခြင်း ပုံစံထက် ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုလုံးကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးချင်းက ယေဘုယျ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသည့်ပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ ထိုဆွေးနွေးမှုများပေါ် မူတည်၍ ဆွေးနွေးသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီအကြား ကြားနာမှုများ ပြုလုပ်စေပြီး အဆိုပြု ပြင်ဆင်ချက်များ ထည့်သွင်းထားသည့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အစီရင်ခံစာနှင့် ဥပဒေကြမ်း မူတစ်ရပ်ကို တင်ပြစေကာ အတည်ပြုသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်မူ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုများ တင်သွင်းစေသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဥပဒေကြမ်းပါ အကြောင်းအရာများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခြုံငုံဆွေးနွေးစေပြီးနောက် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကို နှစ်ဆင့် စိစစ်စေသည့်နည်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုများ တင်သွင်းအဆုံးအဖြတ် ခံယူပြီး ဥပဒေကြမ်းကို ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်စေသည့်နည်းကို အသုံးပြုကြောင်း တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဥပဒေပြုမှုပုံစံ နှစ်မူကွဲနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ ကွဲပြားနေရခြင်းမှာ နည်းဥပဒေများ၏ တိကျမှုအားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ရာတွင် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ပိုမိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ထုတ်ကာ တိတိကျကျ ပြဌာန်းသတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ ကော်မတီကို နှစ်ကြိမ် စိစစ်စေသည့်နည်းလမ်းမှာ လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးချိန် သက်သာခြင်းစသည့် အားသာချက်များ ရှိသော်လည်း ကော်မတီ၏ ခေါ်ယူကြားနာမှုများမှာ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်နိုင်မှုကို အကန့်အသတ် ရှိစေနိုင်သည်။ ထို့အတူ ပြင်ဆင်ချက်အဆိုများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းသည် လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးချိန် ပိုမိုများပြားစေသည်။ သို့သော် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပိုင်းတွင် အားသာချက်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် ပြင်ဆင်ချက် အဆိုများကို ကျန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကြိုတင် သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပဲ နေ့ချင်းဝင်ရောက် ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ထိုဆွေးနွေးမှုအတွက် ဥက္ကဌက ခွင့်ပြုရန် လိုအပ်ခြင်းတို့မှာ အားနည်းချက်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသော ဥပဒေပြုရေး လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို သမမျှတစွာ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းကို ရေရှည်တွင် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပတ်သက်၍

ဥပဒေကြမ်းများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုများကို လေ့လာကြည့်ရာ ပျမ်းမျှဆွေးနွေးမှု အကြိမ်ရေမှာ ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုလျှင် ၁၁ ကြိမ်ကျော်ခန့်ရှိပြီး၊ ၅ ရက်ကျော်ခန့် ဆွေးနွေးရလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဥပဒေကြမ်း၏ အကြောင်းအရာနှင့် အမျိုးအစားအလိုက် ဆွေးနွေးရသည့် အချိန်မှာ ကွာဟချက်များ ရှိနိုင်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးလိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် ဆွေးနွေးရက်ထက် သုံးရက်သာ ကြိုတင် အမည်စာရင်း တင်သွင်းစေခြင်းကို ကြည့်လျှင် အနည်းဆုံး သုံးရက်မှ လေးရက်ခန့်သာ အချိန်ရနိုင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေသည် ဥပဒေကြမ်းများကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်လိုသည့် နိုင်ငံသားများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အကန့်အသတ်များ ရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဥပဒေပြုရေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပိုမို ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် နည်းဥပဒေများကို ပိုမိုတိကျစေရန်အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုများကို စိစစ်ထိန်းကျောင်းမှုပြုခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် မိမိတို့၏ လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အနေအထားတစ်ရပ်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး ကြိုးစားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ဥပဒေပြုရေး ဖြစ်စဉ်တစ်လျောက် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မှုရှိမရှိကိုလည်း လေ့လာသုံးသပ်နေရန် လိုအပ်ပြီး၊ ထိုမညီညွတ်မှုများသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ နိုင်ငံသားများကို ကိုယ်စားပြုခွင့်၊ ဥပဒေပြုခွင့် အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်စေသည့် အားလျော်စွာ အစဉ်မပြတ် ထိန်းကျောင်းစိစစ်မှု ပြုနေရန် လိုအပ်သည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍

ဤကဏ္ဍ ၅ ရပ်ပါ ဥပဒေကြမ်းများကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေကြမ်းအရေအတွက်မှာ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပြီး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေကြမ်း အရေအတွက်မှာ ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုအချက်က နိုင်ငံ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများကို ပြဌာန်းနေရသည်ဟု ဖော်ပြနေပြီး၊ စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှုအတွက် လိုအပ်သည့် ဥပဒေကြမ်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ လိုအပ်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေပြုခြင်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ထိုဥပဒေများကို အဓိကစတင်ရေးဆွဲပြီး ဖော်ဆောင်နေရသည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဥပဒေများကို တရားဝင်ဖြစ်စေမှု နည်းလမ်းများ သက်သက်ထက် ကျော်လွန်၍ နိုင်ငံသားများ အကျိုးအတွက် တကယ်လက်တွေ့တွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကိုင်တွယ်နိုင်မှသာ ဥပဒေ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လက်တွေ့ခံစားရပြီး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မည်။

ဥပဒေပြုရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်၍

ဥပဒေပြုရေးဖြစ်စဉ်မှ စတင်၍ နိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံသား အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်းသည် ရေရှည်တွင် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင် ပိုမိုခိုင်မာပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေးအတွက် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်မှုကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ပေးရန် လိုအပ်သလို ပါဝင်ရန်လိုအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့်လည်း ဥပဒေပြုမှု၏ မည်သည့်အဆင့်တွင် မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ပါဝင်မှုပြုနိုင်ကြောင်း၊ မည့်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း စသည့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဥပဒေပြုမှု အဆင့်များကို မျက်ခြေမပြတ် သိရှိစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပဒေပြုသည့် အဆင့်များတွင် ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းပြီးနောက် ကော်မတီ အစီရင်ခံစာ ပြုစုနေသည့်ကာလ၊ ကော်မတီ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးနောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးနေသည့် ကာလများတွင် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးရန် အကောင်းဆုံး ကာလများဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသည့် ဥပဒေကြမ်းကို ကန့်ကွက်လိုပါက စတင်တင်သွင်းသည့် အဆင့်သည် ဆွေးနွေးရန် အကောင်းဆုံးကာလ ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ဆွေးနွေးကြရာတွင် စတင်တင်သွင်းသည့် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည့် ကာလအတွင်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဥပဒေကြမ်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိပါသည်။ သို့မှသာ ဥပဒေပြုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် အဆင့်များအလိုက် လူထုအကြား ကျယ်ပြန့်သည့် ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ အတည်ပြုပြဌာန်းမည့် ဥပဒေများအပေါ် အနှစ်သာရရှိသည့် လွှမ်းမိုးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ လွှတ်တော်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ထိုပါဝင်မှုများကို ကြိုဆိုရန်၊ လမ်းဖွင့်ပေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။