အသိပညာ မျှဝေဖလှယ်ရေး အစီအစဉ် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာလွှတ်တော်များအကြား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာထားသည့် "လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ”)

အသိပညာ မျှဝေဖလှယ်ရေး အစီအစဉ် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာလွှတ်တော်များအကြား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာထားသည့် "လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ”)

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ မှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ အထိ၊ ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel တွင် ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ အသိပညာ မျှဝေဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြန်မာလွှတ်တော်များအကြား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာထားသည့် "လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီများ၏ အခန်းကဏ္ဍ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဦးအောင်ဒင်က ဦးဆောင် ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့် စိ်တ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။