လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စစ်တမ်း

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စစ်တမ်း

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ "လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစစ်တမ်း" ကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၂ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

စစ်တမ်းကို အောက်ပါ link များမှ Download ရယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

မြန်မာဘာသာ

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ