ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အစီအစဉ် (ရခိုင်ပြည်နယ်)

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အစီအစဉ် (ရခိုင်ပြည်နယ်)

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တို ့၏ ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင်ကြည့်ရေး အစီအစဉ်အဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌများ၊ သက်ဆိုင်ရာရေးရာ ကော်မတီဝန်ကြီးများတို့နှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ ရပ်တည်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ နှင့်အတူ ဘတ်ဂျက်စာမျက်နှာ မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတို့အား လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ ဘတ်ဂျက်ဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာမှာ budget.omimyanmar.org နှင့် mmbudgets.info တို့ဖြစ်သည်။