ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း (စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်)

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း (စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်)

OMI မှ ကြီးမှူး၍ ဒေသဆိုင်ရာ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ သိန်းဆင့်ခန်းမတွင် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်းကို ၁၅.၇.၂၀၁၆ မှ ၁၇.၇.၂၀၁၆ အထိ (၃)ရက်တိုင်တိုင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။