ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် လွှတ်တော်ရေးရာသုတေသန အစီရင်ခံစာ အမှတ်(၂)

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် လွှတ်တော်ရေးရာသုတေသန အစီရင်ခံစာ အမှတ်(၂)

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ လွှတ်တော်ရေးရာ သုတေသန အစီရင်ခံစာ အမှတ်(၂) - လွှတ်တော်၏ ဘတ်ဂျက်စိစစ်မှုတွင် ကော်မတီ/အဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကို ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာတွင်

  • ဘတ်ဂျက်စိစစ်မှုတွင် ပါဝင်ရသည့် လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများ
  • ဖွဲ့စည်းမှု
  • အခန်းကဏ္ဍ
  • စိစစ်မှုပုံစံများနှင့် ထိရောက်မှုများ
  • လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ တို့ ပါဝင်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာကို ဤနေရာတွင်ရယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

English Version