အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်)

အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်)

OMI မှ ကြီးမှူး၍ ဒေသဆိုင်ရာ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် နောင်ထောင်ကျေးရွာ (ရလလဖရုံးချုပ်)တွင် ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်းကို ၁၀.၇.၂၀၁၆ မှ ၁၂.၇.၂၀၁၆ အထိ (၃)ရက်တိုင်တိုင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။