သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ လွှတ်တော်နှင့် ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အရေးကြီးသည့် နိုုင်ငံရေးဆိုုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၄ နာရီအတွင်း ဝိုင်းဟိုတယ်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အလုုပ်ရုုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ လုုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် website တွင် ရရှိနိုုင်သော အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုထင်ကျော်အေး (ပွင့်လင်းမြန်မာရှေ့ဆောင်၏ သုတေသနဒါရိုက်တာ )နှင့် ကိုစောအယ်ကလူဒွေး(ဘတ်ဂျက်တာဝန်ခံ)မှ ဝေမျှဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာခဲ့သည့် သတင်းမီဒီယာ ၂၀ ကျော်မှ သိလိုသည့် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။