ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပါတ်သက်သည့် ပြည်သူ့အမြင်စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း

ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပါတ်သက်သည့် ပြည်သူ့အမြင်စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် သင်တန်းရေးရာဌာနမှ ကောက်ယူလျက်ရှိသည့် Online Survey (ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပါတ်သက်သည့် ပြည်သူ့အမြင်စစ်တမ်း) ကို အောက်ပါ Link တစ်ခုခုတွင် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပြီး အခြားစိတ်ဝင်စား၍ ဖြေဆိုလိုသူများကိုလည်း ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

(Survey Form တွင် မြန်မာစာ မှန်ကန်စွာ မပေါ်ပါက အခြား Zawgyi Font Link သို့မဟုတ် Unicode Font Link တစ်ခုခုအား ရွေးချယ်၍ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။)

Unicode Font Link https://s.surveyplanet.com/HkktBD6NQ

Zawgyi Font Link https://s.surveyplanet.com/ry45caYfX