ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကို ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများမှာ

  • အခွန်ရရှိမှု
  • ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ထောက်ပံ့ငွေရရှိမှု
  • ဌာနအလိုက် ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အသုံးစရိတ်များ အဆိုပါ စာအုပ်ကို နေရာတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ဘဏ္ဍာနှစ်သစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်အနှစ်ချုပ်များကို မကြာခင် ထုတ်ဝေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်များကို budget.omimyanmar.org နှင့် mmbudgets.info တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။