ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်

ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်

ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅ ဇန်နဝါရီ - ၂၄ မတ်၊ ၂၀၁၈) အတွက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး သုံးသပ်ချက်ကို အောက်ပါ link တွင် Download လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်ကို ရယူရန်