သတင်းများ

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ရေးသားထုတ်ဝေသော ပြည်နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၏ ဘတ်ဂျက်အနှစ်ချုပ် စာစောင်များ

Read moreအပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခန်းကဏ္ဍ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ

အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခန်းကဏ္ဍ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင် (OMI) မှ "အပြောင်းအလဲနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ အခန်းကဏ္ဍ" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ၂၄-၃-၂၀၁၈၊ Orchid Hotel တွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့

Read more

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့)

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့)

ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေး သင်တန်းကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့၊ မန်းသီတာ ဟိုတယ်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့မှ မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့ အထိ (၃) ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့

Read more

ဒေသန ္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာ)

ဒေသန ္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာ)

ဒေသန ္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်း ကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္တရာ မြို့၊စေတော်ဝင်တောရကျောင်းတိုက်၊ ဓမ္မစကူးခန်းမ ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ (၁၄)ရက်နေ ့ မှ မတ်လ (၁၆)ရက်နေ အထိ (၃) ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့

Read more

ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် ကောင်းမွန်သော ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် ကောင်းမွန်သော ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် ကောင်းမွန်သော ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်စီမံမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၈) ရက် တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့ City Star ဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့

Read more

သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

အရေးကြီးသည့် နိုုင်ငံရေးဆိုုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

Read more

ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရေးတွင် လွှတ်တော်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ (စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့)

ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရေးတွင် လွှတ်တော်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ (စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့)

အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၉) ရက်နှင့် ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ များတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ (Banquet Room) တွင် ကျင်းပခဲ့

Read more

ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရေးတွင် လွှတ်တော်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့)

ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရေးတွင် လွှတ်တော်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့)

“ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရေးတွင် လွှတ်တော်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး’’ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ(၁၂) ရက်နှင့် (၁၃)ရက်နေ့တို ့တွင် Famous ဟိုတယ်၊ လွိုင်ကော််မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့

Read more