လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များ

လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များ

သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်ထိ ရရှိထားသော အချက်အလက်များအရ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခု၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၄ ခုရှိပြီး လွှတ်တော်နှစ်ရပ်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်စုစုပေါင်း ၁၇ ခုရှိသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

အခြား သတင်းများ

သတင်းအားလုံးကြည့်ရန်